Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız

Önceliğimiz, Müşterilerimizin olağanüstü ve baştan sona özelleştirilmiş bir deneyim yaşatarak memnun edilmesidir. Müşteri gibi Düşün, Müşteri gibi Davran, Müşteri Ol. Kapsam: Firmada, sacdan mamul muhtelif parça ve aksamların proje bazında (makine parçaları, inşaat sektörü için parçalar, reklamcılık ürünleri, aydınlatma parçaları, otomotiv ve tarım makinaları aksam ve parçaları vb.) üretimi fason olarak yapılmaktadır.

// POLİTİKALARIMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Metalif’te güvenlik herkesin sorumluluğudur. Güvenli, temiz ve düzenli bir iş ortamı yaratmak hem ortak sorumluluğumuz hem de her Metalif çalışanının, iş ortağının ve bağlı kuruluşunun bir işlevidir. Güvenlik Kültürümüz, bir ilkenin ötesinde, bir temel iş yönergesi ve günlük bir uygulamadır. Bu durum tedarikçilerimiz, yüklenicilerimiz ve müşterilerimiz için de geçerlidir. Bu eylemlerimizle, devamlı olarak en yüksek güvenlik mükemmelliği standartlarını hedefliyoruz.

// POLİTİKALARIMIZ

İnsan Kaynakları Politikamız

Mükemmel bir iş-yaşam dengesi yaratmak zordur. Bilinçli ve dikkatli kişisel seçimler ve yönetimsel destek gerektirir. Sağlık ve refah, bireysel gelişmeyi ve takım performansını artırır. Esneklik ve refahla birleşen kişisel çalışma tarzları oluşturmaları için çalışma ortamımızı, çerçevemizi ve politikalarımızı geliştirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz.
// POLİTİKALARIMIZ

Çevre Politikamız

Gezegenimize çok saygı duyuyor ve biyolojik çeşitliliğine muazzam değer veriyoruz. Ekonomik büyümeyi doğaya derin bir saygıyla uzlaştırmak istiyoruz. Bu yüzden, çevre üzerindeki etkimizi en aza indiren kuralları ve süreçleri, sürekli uygulama sözü veriyoruz.
// POLİTİKALARIMIZ

Enerji Politikamız

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Metalif A.Ş.’nin yönetim sisteminin bileşeni ve enerji mevzuatına uyum sağlamanın temel aracıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardını referans alarak, kapsam ve sınırları tanımlanmış enerji türlerinde, enerji yoğunluğunu düşürecek sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.

Enerji konusundaki stratejik planlama, taktiksel planlama (enerji gözden geçirmesi) ve operasyonel planlama ve yönetim gözden geçirme çalışmaları ile belirlenen faaliyetleri, gerekli kaynakları sağlayarak sonuçlandırıyoruz.

Yenileme ve ilk yatırımlarda enerji tüketimini etkileyen/etkileyebilecek tasarım özelliklerini belirleriz ve bu özelliklere uygun süreç tasarımlarının yapılmasını sağlıyoruz. Enerji üreten ve tüketen ürün ve hizmetlerin satınalma işlemlerini teknik şartnamelere bağlı olarak gerçekleştiriyoruz.

Personelimizin enerji farkındalığını ve yetkinliğini artırarak, enerji tasarrufunun sürekliliğini sağlıyoruz.