Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// POLİTİKALARIMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Metalif’te güvenlik herkesin sorumluluğudur. Güvenli, temiz ve düzenli bir iş ortamı yaratmak hem ortak sorumluluğumuz hem de her Metalif çalışanının, iş ortağının ve bağlı kuruluşunun bir işlevidir. Güvenlik Kültürümüz, bir ilkenin ötesinde, bir temel iş yönergesi ve günlük bir uygulamadır. Bu durum tedarikçilerimiz, yüklenicilerimiz ve müşterilerimiz için de geçerlidir. Bu eylemlerimizle, devamlı olarak en yüksek güvenlik mükemmelliği standartlarını hedefliyoruz.

Ne Yapıyoruz

 1. Güvenlik kurallarına uyuyoruz ve bireysel muhakememizi kullanarak bunları uyguluyoruz,
 2. Çalışmalarımızı en güvenli ve özenli şekilde gerçekleştiriyoruz
  Koşullar güvensizse tehlikeleri belirleyip çalışmayı durduruyoruz,
 3. Tüm güvenlik fırsatlarını bildiriyoruz ve iyileştirmeler öneriyoruz. Birbirimizin ve müşterilerimizin güvenliğine özen gösteriyoruz,
 4. İSG konusunda yükümlü bulunduğumuz ilgili yasal ve diğer zorunluluklara uyum sağlıyoruz,
 5. Sürekli gelişme prensibi ve ödül öneri sistemimizle İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risk teşkil eden her türlü konularda sürekli iyileştirmeyi sağlıyoruz,
 6. Yeni ürün, makine, tesis ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından projelendirme aşamasında iken değerlendiriyoruz,
 7. Güvenli davranışı temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü, tüm personelimize planlı eğitimler yoluyla kazandırıyoruz ve geliştiriyoruz.

Ne Yapmıyoruz

 1. Güvenlik önlemleri konusunda taviz vermiyoruz,
 2. Koşullara bakılmaksızın, tam yetkili olmadıkça hiçbir işi yapmıyoruz,
 3. Güvenlik denetimlerini, kontrollerini veya dengelerini devre dışı bırakmıyoruz,
 4. Kazaları veya kazaya yakın olayları bildirmeyi atlamıyoruz,
 5. Kaza incelemelerinden çıkarılan dersleri öğrenmeyi atlamıyoruz,
 6. Kurallara uyulmayan durumlar gözlemlersek ilgisiz kalmıyoruz,
 7. Zorbalığa Tolerans vermiyoruz,
 8. Zorbalık, kurbanlaştırma ve ayrımcılıktan arındırılmış bir çalışma ortamı yalnızca temel bir zorunluluk değil, aynı zamanda ortak bir sorumluluktur. Kendimizi güvende ve korunmuş hissettiğimizde en iyi şekilde performans gösteririz. Korku, zorbalık, cinsel istismar ya da başka tür uygunsuz davranışlardan arındırılmış; kapsayıcı ve herkesi hoş karşılayan bir çalışma alanını destekliyoruz. Politikalarımızın kapsayıcı olmasını sağlıyor ve raporlama sistemlerimizi ön yargı ve korkuya karşı koruyoruz. Bu konuda herhangi bir ihlal söz konusu olduğunda, herhangi bir çekince ya da gecikme olmaksızın derhal tepki veriyoruz.

Ne yapıyoruz;

 1. Farklılıkları koruyor ve saygılı davranışlar bekliyoruz,
 2. Uç fikirlerden uzak güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz,
 3. Konuşmak ve uygunsuz davranışları bildirmek için güvenli bir kanal sağlıyoruz.

Ne yapmıyoruz;

 1. Korkutmaya, ayrımcılık ve saygısızlığa izin vermiyoruz
 2. Irk, cinsiyet, ulusal köken, din, siyasi görüş, yaş, tıbbi durum, medeni hal, engellilik, gebelik, cinsel yönelim, cinsiyet veya cinsel kimlik ile ilgili aşağılayıcı yorumlara tolerans göstermiyoruz.