Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// POLİTİKALARIMIZ

İnsan Kaynakları Politikası

Mükemmel bir iş-yaşam dengesi yaratmak zordur. Bilinçli ve dikkatli kişisel seçimler ve yönetimsel destek gerektirir. Sağlık ve refah, bireysel gelişmeyi ve takım performansını artırır. Esneklik ve refahla birleşen kişisel çalışma tarzları oluşturmaları için çalışma ortamımızı, çerçevemizi ve politikalarımızı geliştirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz.

 • Çalışma tarzlarımızı modern dünyaya uyarlama ve bireyleri zamanlarını, çalışma alanlarını ve gelişimlerini kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmeleri konusunda destekleriz,
 • Zamanımızın bir kısmını gönüllülük, toplum hizmeti ve sosyal amaçlara ayırmayı teşvik ederiz,
 • Hayatın özel anlarında bireylere ek kişisel zaman sağlayan yenilikçi izin politikaları için İK sürecimizi güncel tutarız,
 • Refahın, fiziksel ve zihinsel sağlığın nasıl geliştirileceğiyle ve daha akıllı çalışma yolları ile ilgili eğitim ve koçluk metodlarını uygularız,
 • Farklı görüşlere ve önerilere değer veririz ve değerlendiririz,
 • Çalışanlarımızın performanslarını en yüksek seviyeye çıkarmak için gelişim fırsatları sunarız,
 • Sosyal ve toplumsal duyarlılığımız, çevre bilincimiz ile topluma örnek davranışlar sergileriz,
 • Yasalara saygılıyız ve etik değerlerimizden taviz vermeyiz,
  Şeffaf ve dürüst yönetim yaklaşımını benimseriz.
 • İnsan Kaynağımızın; Değişime ve gelişime açık,
 • Müşteri memnuniyetine odaklı,
 • Ekip çalışmasına ve takım oyununa inanan, İlk seferde doğruya ulaşmayı hedefleyen,
 • İşini seven ve katılımda bulunan,
 • Strateji, hedef ve amaçlara inanan, Kaynakları verimli kullanan ve çevre ve iş güvenliği bilinci yüksek,
 • Topluma örnek davranışlar sergileyen ve sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek,
 • Etik değerlere ve yasalara bağlı olarak çalışmasını bekleriz.
 • İşçi Suistimalleri Konusunda Savunmasız Olan Kişileri Koruma hususunda hassasiyetimiz çok yüksektir.

Çevremizdeki kişilerin çalışma koşullarının farkında olmalıyız. Biz, suistimallere karşı en savunmasız olan kişileri koruyoruz. İster çocuk işçi ister zorla çalıştırma ister kötü iş koşulları olsun buna karşı tavır almak bizim görevimizdir. Herkesin güvenli çalışma koşullarında ve uygun çalışma saatleri ile çalıştığından ve hiç kimsenin asgari yaşam ücretinden daha az kazanmadığından emin olmak için değer zincirimizi sürekli olarak takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Tedarikçilerimizden, alt kuruluşlarımızdan ve müşterilerimizden aynı standartları beklemek ve gerektiğinde süreçlerimizi dikkatlice yerine getirmek bizim sorumluluğumuzdur.

Ne yapıyoruz;

Her yerde ve herkes için itibar, saygı ve adalete inanıyoruz
Her türlü işçi suistimalinden arındırılmış bir değer zinciri sağlıyoruz.

Üreticilerin, tedarikçilerin ve alt kuruluşların savunmasız işçilerine kendi çalışanlarımıza karşı gösterdiğimiz aynı itibar ve saygıyla yaklaşıyoruz.

Tedarikçiler, yükleniciler ve diğer paydaşlarla ilgili gerekli özeni gösteriyoruz.

Diyalog ve eğitim yoluyla sürekli gelişim sağlıyoruz.

Ne yapmıyoruz;

Temel insan haklarıyla ilgili ihlallere tolerans göstermiyoruz,
Potansiyel işçi suistimallerine veya hak ihlallerine tepki vermeyi geciktirmiyoruz.